Door ons verzorgde Fantastische Voorstellingen van Zaken

 

‘‚Äč‘Resultaatgericht holisme’ voor vernieuwingsdag Kerk en Wereld

Manuele repositie van het tijdsgewricht’ voor jubileum van de vereniging patiëntenbelangen Het kan in 1 minuut gebeurd zijn’ voor Gehandicaptenbeurs

‘Veilig reanimeren’ voor het Rode Kruis

‘Invloed van de linker hemisfeer op de zelfzorg’ voor themadag voor Verpleegkundigen

‘Een moordkar’ voor actiedag ‘Stop de kindermoord’

‘Kunstgrepen’ voor themadag gehandicapten in musea

‘Managemens’ voor themadag management voor culturen voor Centrum Buitenlanders Midden Nederland

‘De kok is klaar’ voor diploma uitreiking HBOV koksopleiding Entertainmentprogramma voor Canal Bike

Studentenintree programma Delft Opening nieuw gebouw Research voor Beleid

‘Wij hebben die problemen niet’ voor Conferentie coördinerend politieberaad

‘De verpleegkundige als spoorwegwerker’ voor 10-jarig jubileum Ned. Ver. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Presentatie Cinekidfestival Haarlem 1990

‘De tent afbreken’ voor Landelijke Manifestatie ‘Jongeren bouwen voor jongeren’

‘Nieuwe tijd’ voor redactie Ouders van nu

‘Kerken op de helling’ voor Interkerkelijk Beraad

Jubileum Como-Brothers

Jubileum presentatie Circusparade jeugdtheater de Krakeling

‘De vrouw in het Gota-kanaal’ voor promotiefeest Vrouwenstudies Amsterdam

‘Stichting de Hoektand’ voor themadag gebitsverzorgig bij migranten

‘Ik ga al’ over fusies en overnames voor studiedag FNV

‘Potentiaalverschil als religieuze beleving’ voor promotiefeest Neurofysiologie

‘Spaanse krijtrotsen’ voor de Haarlemse biljartclub

‘Ben ik hier goed?” over klachtrecht voor studiedag FNV

‘De kortcyclische arbeid van de acrobaat’ voor studiedag FNV over stress op het werk

‘De transparante po’ voor themadag Basisveiligheid buitenlandse peuters

‘Tuinman of chef-hovenier?’ voor afscheid directeur riagg Centrum/Oud west Amsterdam

Inwijding nieuw gebouw GGD Delft

Studiedag FNV over internationale Europese ondernemingsraad

‘De eenzaamheidsmeter’ voor themadag Eenzaamheid bij ouderen

Trainingsdag ABN AMRO over ziekteverzuim

Kinderprogramma boekenweek “huizen in boeken”

‘Groei’ voor Stichting Wetenschapsweek

‘Gegrilde lucht’, studiedag hart- en vaatziekten voor de Hartstichting

'In burger’ voor studiedag VNG over het betrekken van de burger bij beleid

Jubileum 20 jaar Wijkpost Bejaarden

‘Voeding en mondgezondheid bij kinderen’ voor GGD Delft

‘De ongekeerde wereld van Otto en Bob Parterretrap’ voor stichting wetenschapsweek over thema Omgekeerde wereld

Beroepsprofiel Mondhygiëniste voor Vereniging mondhygiënistes

Interne manifestatie ABN AMRO ‘Regatta zeilrace’

Ziekteverzuim als gevolg van fusie voor ABN AMRO

‘Met harde hand werken aan gezondheid’ programma over arbeidsomstandigheden voor LOK

ABN AMRO: bijscholing OR ‘Ontwikkelen van visie op het bedrijf’ ‘Duwgroepen’ programma over Sociale vernieuwing in gemeente Binnenmaas ABN AMRO ‘De Godfather van de dedication’ over veranderingsmanagement

FNV Centrum Onderrningsraden ‘Herplaatsen van Acrobaten’ over ontslagrecht

‘Overlevering’ voor St. Wetenschapsweek over thema Overleven

‘Zwart geld en Oude Sokken’ Opening Kantoor Hypotheekvisie

Opening wetenschap en techniekweek voor St. Wetenschap en Techniek

FNV Centrum Ondernemingsraden: reorganisaties bij de overheid

ABN AMRO ‘Synergisten’ voor oprichting arbodienst

ABN AMRO ‘Ziekteverzuim na de Fusie’

European Works Council voor FNV Centrum Ondernemingsraden over Europese Ondernemingsraden

Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) Amsterdam Urbane Futurologen over Besluitvormingsprocedures

‘Color College’ voor St. Wetenschapsweek over thema ‘Kleur’

2e jubileum Ned. Ver. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

‘Manchine’ voor European Science Youth Meeting over mens en techniek

FNV Centrum Ondernemingsraden ‘Benaderingsdeskundigheid’ over Ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden

‘Operatie Schone Handen’ over afvalverwerking voor Afval Verwerking Rijnmond

‘Binnenlandse Kinderveiligheidsdienst’ voor het Bureau Vertrouwensartsen

‘Hoe wreed is de perfecte leidinggevende die vertrekt?’ voor directeur ministerie van VWS

‘De tijd-geld kromme’ voor het instituut voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

‘Roc en roll’ voor jubileum ROC Groningen

‘Laat de bejaarde niet naar de knoppen gaan’ voor congres van de Unie Electrotrechnische ondernemers

‘Overlast op maat’ voor meldpunt extreme overlast Amsterdam

‘Stadsguerilla de Grijze Panters’ voor verzorgingstehuis Schalkwijk

‘Dorpenraad-vorsers’ voor jubileum Dorpenraad Landelijk Noord

’De adfuseurs’ voor fusie scholengemeenschap Nehallennia

‘Balen van vandalen’ voor campagne anti-vandalisme

Hier is uw conducteur’: introductie ‘Code of conduct’ ABN AMRO

‘De culitainmnent-consulent’ voor uitreiking horeca diploma’s

‘Krachtdadig implementeren’ over bedrijfscultuur voor OR AHOLD

‘Fa. Cash & care’ voor St. Zorgonderzoek Nederland

‘Be-cijferen en ont-cijferen’ voor cursus cijferinterpretatie FNV

‘Don’t WORrie’ over invoering Wet Op de Ondernemingsraden voor FNV

‘Confusie’ over fusies in gezondheidszorg voor OR Riagg Centrum Amsterdam

‘Het Leklotron; kloonapparaat voor leerkrachten’ voor onderwijsdag Voorst

‘De Samenscholingsspecilaisten’ voor congres ‘Weer Samen naar School voor NIZW

‘Planne voor de Banne’ voor deelraad Amsterdam

‘Loose-loose situaties’ voor Sociale Dienst Emmen

‘Het luchtkasteelfonds van Big McDrive’ voor voorlichtingsdag hypotheekintermediairen

‘Leeftrajectbegeleding’ voor ROC Amsterdam

‘Baanbrekers’ voor banenmarkt gemeente Den Haag

‘Appéltaart’ voor bond van juridisch personeel JUPECA

‘De care-taker’ voor Vereniging van Verzorgenden

‘Collega in de afvalbak’ over fusie van afdelingen ABN AMRO

‘Leerbewerking’ voor congres over Forumschool van St. Oberon

‘Sandwich tussen twee broodheren’ voor Sociale Dienst Haaglanden

‘Doorgeprikte beroepsbeelden’ voor Ver. van Verzorgenden STING

‘Het grote hart’ voor Stichting Pleegzorg Amsterdam

‘Fantastic Free Fantasy Forum School’ voor prijsuitreiking kinderprijsvraag Forumschool St. Oberon

‘De transfersom’ voor uitreiking transferhandboek voor St. Fokuswoningen

‘Ontlastings- en belastingsconsulenten’ over tilbeleid voor ARJO-tilliften

‘Een warm hart en een koel hoofd’ voor landelijke dag gespecialiseerde verzorging van het LSGV

‘Het pre-actieve denken’ over kennismanagement voor ministerie van SZW

‘Andere koffie’ voor fusie crisiscentra GGZ Mentrum en de Meren

Introductie ‘10 gouden regels’ voor de ANWB

‘De top in job hop’ voor bijeenkomst over corporate identity voor ICC

‘De confusie voorbij’ voor ondernemingsraad GGZ Mentrum

‘Het nut van de Mona Lisa’ voor Uitreiking Minervaprijs 2000 voor FOM

‘Informele professionals’ voor computerhuis INFOPROF

‘Is soep opdienen een voorbehouden handeling?’ voor landelijk congres verzorgenden STING en NU’91

‘Unplug your mind’ voor heroriëntatie-bijeenkomst ABN AMRO