Darwin: Het onthutsend Ontwerp

In hoog tempo analyseren twee wetenschappers, de halfbroers Adam en Evert Darwin, wat het betekent het product van blind toeval te zijn. Het publiek wordt door hen geconfronteerd met de ontzagwekkende en onthutsende principes en consequenties van survival of the fittest. Biologische, filosofische, psychologische en ethische dilemma's buitelen hierbij over elkaar heen: Is de mens het hoogtepunt van de evolutie of is dat de slurf van de olifant? Wat voor nut heeft het voor een ander te zorgen? Waarom offer ik mijzelf niet op voor één broer maar wel voor acht neven? Moeten we de 'waarom' vraag definitief vervangen door de 'hoe' vraag?

De broers worstelen ook met de vraag hoe hun eigen denk- en leefwijze te begrijpen. Kunnen zij hun liefde en hun passie voor muziek en filosofie uit de kwaliteit van hun sperma verklaren? Ze onderzoeken hun eigen dilemma's aan de hand van de persoonlijke historie van hun achteroom Charles Darwin. En passant reconstrueren ze tragiek en triomf van de man wiens leven bepaald werd door de eetirjds onmogelijke gedachte dat God wellicht niet bestaat.

Tenslotte vragen zij zich af of zij, als (post)moderne mensen, het wel kunnen stellen zonder een godheid die tegenwicht biedt aan de ondraaglijke lichtheid van Darwins evolutietheorie.

Darwin: Het Onthutsend Ontwerp is een theaterprogramma voor volwassenen waarin het leven van Darwin, aspecten van zijn evolutietheorie en de consequenties hiervan voor ons dagelijks leven aan de orde komen. Naast tekst en spel maakt Alaska Unlimited gebruik van muzikale en acrobatische elementen om de soms zware thema's op luchtige wijze aanschouwelijk te maken.